Furnitorëve tanë ne i ofrojmë: ” Shitje dhe shpërndarje të produkteve të tyre, marketing dhe menaxhim perfekt i produktit nëpërmjet pikave tona të distribucionit në tërë Shqipërinë. Ne ju garantojmë një shërbim korrekt, qëndrueshmëri në treg, dhe gjithashtu mundohemi të jemi sa më korrekt me to.